Rozwiązania dla firm produkcyjnychProdukcja jest najbardziej newralgicznym procesem występującym w każdym zakładzie produkcyjnym i jednocześnie najbardziej pracochłonnym ze wszystkich kluczowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Skuteczne zarządzanie produkcją to jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć, chociażby na złożoność tego Procesu.

W dzisiejszych czasach modernizacja i informatyzacja zakładów produkcyjnych stała się koniecznością, tak by można było skutecznie konkurować na tym rynku. Biorąc pod uwagę te powody coraz więcej firm decyduje się na zakup i wdrożenie tego oprogramowania, które umożliwi im zwiększenie efektywności działania na tym rynku.

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania firm produkcyjnych z różnych branż gospodarki, powstały moduły odpowiedzialne za tą gałąź przemysłu. Moduły te, przeznaczone są do kompleksowego wspomagania procesów produkcji zachodzących w przedsiębiorstwie. Umożliwia m.in.:

 • przygotowanie technologii,
 • optymalizację doboru materiału do realizacji zlecenia produkcyjnego (np. optymalizacja doboru blachy do rozkroju),
 • planowanie produkcji,
 • harmonogramowanie produkcji na diagramie Gantta (metodą "przeciągniji upuść"),
 • szybkie uwalnianie zleceń produkcyjnych z poziomu technologii,
 • meldowanie produkcji (gromadzenie, w czasie rzeczywistym, informacji zwrotnych z przebiegu procedur produkcji),
 • obsługę paneli dotykowych i innych urządzeń zewnętrznych usprawniających gromadzenie informacji zwrotnej z produkcji,
 • rozliczenie kosztów produkcyjnych po każdym etapie produkcji,
 • kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Oferowany moduł odpowiada za planowanie oraz realizację zdarzeń produkcyjnych. Dostarcza szczegółowych informacji dotyczących produkcji: planowanej, w toku i wykonanej. Aplikacja przystosowana jest do obsługi produkcji zleceniowej oraz powtarzalnej. Moduł wspiera użytkowników w procesie wyceny produkcji i prowadzenia gospodarki magazynowej. ebony porn Umożliwia jednoczesne: zarządzanie produkcją poprzez kontrolę wykorzystanych zasobów, nadawanie numerów serii oraz terminów przydatności dla partii produkcyjnych, identyfikację użytych zasobów przy powstawaniu wyrobów. Program pozwala rozliczyć każdy etap procesu produkcyjnego.

Pełna integracja modułu Produkcja z pozostałymi elementami systemem zapewnia optymalne zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Pozwala koordynować dane z zakresu gospodarki materiałowej, finansowej wraz z informacjami pochodzącymi z systemu kadrowo-płacowego.

Podstawą dobrej opinii o firmie produkcyjnej, przekładającej się na sukces przedsiębiorstwa jest umiejętność wytwarzania produktów wysokiej jakości i zgodnie z harmonogramem.Menedżerowie, którzy chcą sprawnie zarządzać firmą kierują swoje zainteresowanie w kierunku nowoczesnych technologii. Począwszy od specjalistycznych urządzeń, na systemach informacyjnych kończąc.Zintegrowany system zarządzania umożliwia dostęp do zawsze aktualnych danych w chwili gdy są najbardziej potrzebne oraz na wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi działami.W czasach silnej konkurencji, menedżerowie muszą zarządzać wszystkimi aspektami działalności swoich przedsiębiorstw, podnosząc ich konkurencyjność i rentowność a w rezultacie wyprzedzać konkurencję

Doświadczenie związane z wdrażaniem modułów produkcyjnych i współpraca z Klientami w zakresie rozwoju tego oprogramowania, zaowocowały powstaniem założeń które zakładają:

 • dostarczenie klientowi gotowych rozwiązań, z pominięciem długotrwałych analiz,
 • zapewnienie optymalnie krótkiego czasu wdrożenia,
 •  sprawny przebieg,
 •  korzystną cenę oprogramowania, dostosowaną do wybranego rozwiązania modelowego,
 • ograniczenie do minimum zasobów ludzkich biorących udział we wdrożeniu po stronie klienta.


box2