box2
    


Raksprowizje


Program pozwala na automatyczne obliczanie marży dla handlowców na podstawie utworzonego przez nich obrotu dla firmy. W programie możemy uwzględnić czy zapłata za zamówienie została zrealizowana w czasie i naliczyć marżę handlowcowi tylko za te zamówienia, które zostały zrealizowane w terminie. Istnieje możliwość ustalenia progów od których program ma stosować potrącenia od nieterminowych płatności.

 

    

box-eshop-oferta box-raksmobile-oferta box-b2b-oferta box-automailing-oferta

box-inwest-oferta box-prowizje-oferta box-rakconvert-oferta box-rakserwis-oferta